Două dintr-o lovitură…

… adică duzină de cuvinte & psi-luneală:

În caldă intimitate, cu geamuri duble între timpanele sale şi zgomotul sărac al străzii pe care, la ceas atât de târziu, nu mai întâlneşti decât câini vagabonzi, poetul tras de mânecă de muze năruie puntea către realitate şi începe să viseze, lăsându-se fără greutate invadat de murmurul unui râu de fantasme; şi, convins că nu poate greşi, ridică ecourile stârnite de acea voce susurândă mai presus de orice dogmă, turnându-le în trupul puternic al cuvântului-cântec.

________________________________
Au mai duzinit toţi cei înscrişi în tabelul lui psi: Dor, Scorpio, DictaturaJustiţiei, psi, Diana şi Dan, Alma Nahe, lili3d, Max, Roxana.

________________________________
Au mai psi-lunit psi şi cei înscrişi în tabelul ei.