Duzini de cuvinte plagiate spre/cu luare-aminte

…   …   …

Masaj psihidelic

Mâini delicate,
pe marginea
întâmplării plimbate,
murmurul coardelor
ciupite clipelor –
menestrel fără minte,
cu mândra-i coroană
de mângâieri sclipinde –
în mlaştini adunând
iubirea băltită în gând,
metamorfoza
dată în dar,
spre vis maculat
în mustul de har,
pe marmura scării
spre veşnicie,
îmbătând paşii,
ce fi-vor să vie…

…   …   …

TU… sau NU

Alunecat din cuvinte
pe mâini, iar minte
mustul clipelor de joi
maculat de tăcerea din noi
pe marginea fântânii,
stîrnind metamorfoza Lunii
din mlaştini de rânduri
şi mângâieri printre gânduri
Menestrel, strună frântă,
numai marmura cântă
de murmurul atâtor TU
mîndră, veşnic… Sau NU…

…   …   …

Statuia

Trup  în căuş de marmură vie
ce menestrel îţi zâmbeşte ţie?
Metamorfoză a petalei,  fără de sfârşit,
ce mlaştini au secat spre alb desăvârşit
spre-a răsuna murmurul pielii tale
limpede, clar, dulce, agale?
Ce mângâieri de daltă ţi-au şoptit,
în mândra tăcere când te-au înzidit?
Marginea nopţii mi-a prins privirea,
minte fluturându-ţi adâncirea
pe trup maculat de-atingeri furate
cu lacome mâini şi guri însetate
de mustul stors din frumosul iubirilor…
Ofrandă ţi-aduc plânsul amintirillor…

…   …   …

Pentru alte duzini, vizitaţi cu încredere sediul clubului psi.